You are here:   Merid
 Diagnose en Therapie m.b.v. infrarood licht
Minimaliseren

MERIDIAANMETING MET DE MERIT, METEN IS WETEN!

  • Er zijn steeds meer patiënten met vage klachten.
  • Er zijn steeds meer patiënten met stressgerelateerde problemen.
  • Patiënten willen graag duidelijke, directe antwoorden.
  • Patiënten willen snel en goed geholpen worden.

Meridiaanmeting met de Merid helpt patiënten om snel de klachten veroorzakende stoorvelden te vinden, om direct doelgericht een therapie in te zetten en om het verloop van de therapie te meten.

De Oosterse geneeskunde kent een veelheid aan diagnos­tische methoden en technieken. Een daarvan is de Japanse Akabane-test, in 1952 ontwikkeld door de Japanse arts Jakobe Akabane. Deze test is gebaseerd op een eeuwen­oude "heilige stokjes test". Brandende sandaalhouten stokjes worden synchroon met de hartslag naar en van een Ting-punt bewogen totdat de patiënt pijn voelt. De testuitslag wordt aangegeven in het aantal keren dat het stokje naar de punten toe is toe bewogen totdat het pijn ging doen. Dit getal is dan een soort numerieke evaluatie van de energie in de gemeten meridiaan.

Op basis van deze Akabane-test heeft dr. Valeri Mujikov, chirurg in St. Petersburg, een meetmethode ontwikkeld die met infrarood licht energie toedient aan de Biologisch Actieve Punten (BAP) of Ting-punten van de meridianen: de Merid. De Merid bestaat uit een meetapparaat met een diode en computersoftware voor het vastleggen en grafisch inzichtelijk maken van de meetgegevens.

Meridiaanmeting (energoscopie) is gebaseerd op het wetenschappelijke gegeven dat de pijngrens voor warmte op acupunctuurpunten, en vooral op de Ting-punten of Biologisch Actieve Punten (BAP), niet alleen afhangt van de intensiteit van de warmte maar voornamelijk van de meridiaanactiviteit. Deze BAP bevinden zich op de vingertoppen en tenen. Aan de meridiaanuiteinden vindt 'de communicatie' van de meridiaan en het met de meri­diaan verbonden orgaansysteem met de buiten­wereld plaats. Is het energieniveau in de meridiaan verlaagd (Yin) dan zal de door warmte toegevoegde energie (Yang) als aangenaam worden ervaren en duurt het langer totdat de pijngrens is bereikt. Als het energie­niveau normaal is, dan wordt de pijngrens sneller bereikt. Een normaal energieniveau betekent een goed functionerend orgaansysteem.

MERID, MODERN SYSTEEM EN BEPROEFD PRINCIEPE

Het door de Merid opgewekte infrarood licht is de bron waarmee energie wordt toegediend. De diode heeft aan het uiteinde een lens die op de huid wordt gehouden. Omdat meridianen hun energie volgens een sinusgolf gemoduleerd doorgeven, is er bij het ontwikkelen van de Merid voor gekozen het IR-licht met 28 Hertz toe te dienen. Dit toedienen gebeurt ook gepulseerd, met een frequentie gelijk aan de hartslag. De Merid maakt dus gebruik van gemoduleerd en gepulseerd licht (geen laser!) en niet van rechtstreekse warmte.

Is bij het meten van een BAP de pijngrens bereikt, dan zegt de patiënt' Stop!'. De Merid registreert het aantal pulsen. Aan het eind van de meting die slechts enkele minuten duurt, worden de meetgegevens overgebracht naar de computer. Het Merid programma geeft een duidelijk over­zicht op het scherm van de meetresultaten.

In één oogopslag is te zien welke meridianen veel energie nodig hadden, wat dus wijst op een verzwakt orgaan­systeem of pathologie. U kunt daarop behandelen met medicatie, gezondheidsproducten en/of met de Merid.

Het is eigenlijk heel wonderlijk dat door middel van licht in een meridiaan te brengen, het overtollige licht wordt omgezet in warmte.

BEHANDELEN MET DE MERID.

Door speciale punten op de meridianen te prikkelen kunnen verstoringen of blokkades opgelost worden en wordt de natuurlijke balans weer hersteld. Het effect van een behandeling met de Merid is dikwijls direct voelbaar en na ongeveer 30 minuten ook objectief aan te tonen met een tweede meting. Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten.